Z kodem "FEEL" 10% rabatu na pierwsze zakupy

Zakupy powyżej 200 zł dostawa gratis

 

Regulamin Usługi Newsletter

www.cbdfeel.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter i określany jest dalej „Regulaminem”.

2.      Usługa Newsletter udostępniania jest przez Marcin Bogdziun prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.BB2 Marcin Bogdziun, 55-095 Mirków ul. Rzemieślnicza 6, NIP:  8951611635, Regon: 380703922 (określana dalej „Usługodawcą”).

 

§2 Warunki korzystania z Usługi

 

1.       Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej.

2.       Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zawierających informację handlową, w tym w szczególności ofertę Usługodawcy, informację o nowych produktach i akcjach promocyjnych.

3.       Usługa Newsletter jest nieodpłatna.

4.       Aby skorzystać z Usługi Newsletter Użytkownik musi podać swój adres e-mail w formularzu zapisu do Usługi Newsletter, dostępnym na stronie.

5.       Po naciśnięciu przycisku „Zapisz się” na adres podany przez Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym wolę zapisania się do Usługi Newsletter.

6.       W przypadku zatwierdzenia subskrypcji poprzez link aktywujący, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy mailingowej. E-mail ten będzie wykorzystywany do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych i marketingu bezpośredniego do czasu rezygnacji z subskrypcji.

7.       Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usługi Newsletterpoprzez naciśnięcie na przycisk „Zrezygnuj z Usługi Newsletter”, znajdujący się w każdej wiadomości mailowej przesyłanej w ramach niniejszej Usługi.

 

 

§3 Ochrona danych osobowych

 

1.       Administratorem danych gromadzonych w ramach korzystania z Usługi Newsletter jest Marcin Bogdziun prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.BB2 Marcin Bogdziun, 55-095 Mirków ul. Rzemieślnicza 6, NIP:  8951611635, numer kontaktowy: (+48) 607 103 707, adres e-mail: kontakt@cbdfeel.pl

2.       Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej przez Państwa Usługi Newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO)oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przesyłaniu informacji handlowych, na co wyraziliście Państwo zgodę.

3.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Administratora umieszczoną na stronie internetowej www.cbdfeel.pl  w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

§4 Reklamacje

 

1.       Użytkownik ma prawo składać reklamacje w zakresie korzystania z Usługi Newsletter. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@cbdfeel.pl

2.       Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a.       adres poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter,

b.       opis sprawy, której dotyczy reklamacja;

c.       preferowany sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji,

d.       dane kontaktowe do preferowanego kontaktu w ramach informacji o rozpatrzeniu reklamacji.

3.       Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. W przypadku braków reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika o konieczności jej uzupełnienia.

4.       Nieuzupełnienie danych przez Użytkownika może być podstawą odmówienia rozpatrzenia reklamacji.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

1.       Informacje wysyłane w ramach Usługi Newsletter stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają ochronie. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i bez zgody Usługodawcy jest zakazane i może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów.

2.       Wykorzystywanie treści zawartych w Newsletterze dozwolone jest wyłącznie na użytek własny. Używanie treści Usługodawcy w celach zarobkowych, promujących działalność konkurencyjną lub jakąkolwiek inną działalność zarobkową lub niezarobkową bez zgody Usługodawcy jest zakazane.

3.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2020.

4.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników mailowo co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Produkt dodany do listy życzeń